Παρακλητικός Κανόνας Όσιου Ιωάννη Ρώσου

Παρακλητικός Κανόνας Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Πρόλογος Α΄ ἐκδόσεως
«Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε» (ὁ Κύριος)

Πατρικά εὐλογοῦμε τήν προσπάθεια αὐτή, τούς κόπους καί τίς προσφορές εὐλαβῶν χριστιανῶν, νά ἐκδοθεῖ σέ ἰδιαίτερο τεῦχος ὁ Παρακλητικός Κανόνας τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ καί θεοφόρου, μέ εἰσαγωγή περί προσευχῆς καί παρακλήσεως τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Βερνέζου, Προϊσταμένου τοῦ διασήμου τούτου Ἱεροῦ Προσκυνήματος. Μέ τήν προσευχή, τή συχνή ἀναφορά καί τήν ἀναστροφή τοῦ ἀνθρώπου εἰς τά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του συγκρατεῖται ὁ ἄνθρωπος ἀπό ἐκτροπές καί παρερμηνεῖες στούς οὐσιώδεις σκοπούς τῆς ζωῆς. Διότι ἡ προσευχή ἀνοίγει τίς καρδιές μας, ἀφήνει ἐλεύθερη τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ἁγιάσει καί νά ἐξευγενίσει τό βίο μας. Μᾶς προφυλάσσει ἀπό ἁμαρτωλές σκέψεις καί μᾶς ὁπλίζει στίς ἐπιθέσεις τῶν πειρασμῶν καί τῆς ἁμαρτίας. Μᾶς παρηγορεῖ στίς θλίψεις καί μᾶς προφυλάσσει ἀπό τήν ἀπαισιοδοξία καί τήν ἀπόγνωση – μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας. Πατρικά συνιστῶ στούς ἁπανταχοῦ προσκυνητές, ἡ προσευχή μας νά ἔχει γνήσια κίνητρα, νά γίνεται μέ πνεῦμα ταπεινοφροσύνης καί νά εἶναι πνευματική ἀνάταση. Εἴθε καί ὁ θαυματουργός Ὅσιος Ἰωάννης νά βοηθήσει ὅλους μας εἰς τοῦτο.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

Ὁ Μητροπολίτης † ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος (Βέργης)
Χαλκίδα 13 Νοεμβρίου 1991