Ο Βίος του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου - Ρώσικα

Ο Βίος του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου – Ρώσικα