Μικρός Παρακλητικός Κανών Όσιου Ιωάννη Ρώσου

Μικρός Παρακλητικός Κανών Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἡ Παράκληση, στὴν λειτουργικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ψάλλεται στὴν κοινὴ λατρεία, ἀλλὰ καὶ κατ’ ἰδίαν, εἶναι ἕνα σύνολο τροπαρίων, μὲ τὰ ὁποῖα ὑμνοῦμε τὸν τριαδικὸ Θεό μας, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους μας καὶ τοὺς ἱκετεύουμε, γνωρίζοντας τὴν πρὸς ἐμᾶς συμπάθειά τους, νὰ μᾶς χαρίζουν ψυχοσωματικὴ ὑγεία, νίκες στὸν ἀγῶνα μας ἐναντίον τοῦ διαβόλου καὶ ἐν τέλει τὴν σωτηρία μας καὶ τὴν ἀσφαλῆ κατάληξή μας, μέσα ἀπὸ τὶς τρικυμίες τῆς ζωῆς, στὸ λιμάνι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Προσφέροντες κι’ ἐμεῖς σὲ σᾶς, τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές, τὴν παράκληση τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, συνιστοῦμε τὴν συχνὴ χρήση της, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ πονεμένος στὴ ζωὴ του Ὅσιος Ἰωάννης, ποὺ εἶναι βρύση εὐεργεσιῶν καὶ ἀκένωτη πηγὴ ἰαμάτων, θὰ εἰσακούσει τὴν φωνὴ τῆς δεήσεώς σας καὶ θὰ σπεύσει νὰ ἱκετεύσει ὑπὲρ ὑμῶν τὸν Κύριο καὶ θὰ παρηγορήσει τὴν καρδιά σας.

Ο Μητροπολίτης

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Εὐαγοῦς Ἱδρύματος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου