Κατάλογος Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού Προκοπίου Εύβοιας

Κατάλογος Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού Προκοπίου Εύβοιας

Κατάλογος Εκθεμάτων του Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπι της Εύβοιας.

Διατίθεται στο Μουσείο.

Φωτογραφίες & καλλιτεχνικός σχεδιασμός: Μαρία Στέφωση

Εκτύπωση: FOTOLIO & TYPIKON

© ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ