ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Του Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΪ
Ώρα 7:00 πμ – 9:30 πμ: Ώραι – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΪ
Ώρα 7:00 πμ – 9:30 πμ: Ώραι – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΪ
Ώρα 7:00 πμ – 9:30 πμ: Ώραι – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
Ώρα 10:00 πμ. – 11:30 πμ: ΑΓΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Ιερού Νιπτήρος και Μυστικού Δείπνου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ
Ώρα 7:00 πμ. – 9:30 πμ: Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία των Αχράντων Παθών Του Κυρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ
Ώρα 8:30 πμ. – 11:00 πμ: Ακολουθία Μεγάλων Ωρών Ώρα 11:00 πμ. Εσπερινός – Αποκαθήλωση.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Επιταφίου
Ώρα 9:15 μμ: ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ
Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 11:00 μμ: Ακολουθία Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ώρα 7:00 μμ: Εσπερινός της Αγάπης.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ώρα 7:00 πμ. – 9:30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ώρα 7:00 πμ. – 9:30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

Εκ του Ιερού Προσκυνήματος