ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΩΡΑ 7:00μ.μ. : (Από 1η έως 14η Αυγούστου) : Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία.

(Απὀ 15η έως 31η Αυγούστου: Εσπερινός και Παράκληση στον όσιο Ιωάννη).

ΚΑΘΕ ΠΡΩΪ
ΩΡΑ 7:00 – 9:30 π.μ. : Όρθρος – Θεία Λειτουργία.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΩΡΑ 7:00 – 10:00 π.μ. : Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ 7:00 – 10:45 π.μ. : Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Καθημερινά μετά το τέλος των Ιερών Ακολουθιών.

Ο Ιερός Ναός παραμένει ανοιχτός από ώρας 7ης π.μ. έως 9:00 μ.μ.

Εκ του Ιερού Προσκυνήματος.