ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Του Νυμφίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΪ

Ώρα 7:00 πμ – 9:30 πμ: Ώραι – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΪ

Ώρα 7:00 πμ – 9:30 πμ: Ώραι – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Του Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΪ

Ώρα 7:00 πμ – 9:30 πμ: Ώραι – Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Ώρα 10:00 πμ. – 11:30 πμ: ΑΓΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Ιερού Νιπτήρος και Μυστικού Δείπνου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ

Ώρα 7:00 πμ. – 9:30 πμ: Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία των Αχράντων Παθών Του Κυρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ

Ώρα 8:30 πμ. – 11:00 πμ: Ακολουθία Μεγάλων Ωρών

Ώρα 11:00 πμ. Εσπερινός – Αποκαθήλωση.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Ακολουθία Επιταφίου

Ώρα 9:15 μμ: ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ

Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Εσπερινός και Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 11:00 μμ: Ακολουθία Αναστάσεως και Θεία Λειτουργία.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ώρα 7:00 μμ: Εσπερινός της Αγάπης.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Αγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου)

Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ( Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Νεομαρτύρων)

Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου και Αρσενίου του Μεγάλου)

Ώρα 7:00 πμ. – 9:30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ( Χριστοφόρου μάρτυρος και Ησαΐου του Προφήτου)

Ώρα 7:00 πμ. – 9:30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Ώρα 7:00 πμ. – 10:00 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

Εκ του Ιερού Προσκυνήματος