Ο ιουστινιάνειος κώδικας (codex iustinianus) είναι ένα μνημειώδες νομοθετικό έργο, που αποτελείται από δώδεκα βιβλία. Περιέχει τις νομοθετικές διατάξεις από την εποχή του ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού μέχρι αυτές της εποχής του δημιουργού του, αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ (527-565).