Άγιο Ποτήριο Θείας Μετάληψης, ασημένιο. Μ. Ασία. 19ος αι.