Κατζίον, θυμιατήρι με παράσταση του Αγίου Βασιλείου. Μ. Ασία. 19ος αι.