Μαξιλάρι με οθωμανικό διάκοσμο. Μ. Ασία. 19ος-20ός αι.