Δίσκος αντιδώρου, ασημένιος με παράσταση στο κέντρο με το Χριστό να ευλογεί. Στην πίσω όψη φέρει χρονολόγηση «1898 Δεκεμβρίου 24».