Στο Νέο Προκόπιο της Εύβοιας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάζεται η μνήμη του οσίου και στο Νέο Προκόπιο της Ευβοίας, με πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία, λιτάνευση του ιερού Σκηνώματος στις οδούς της κωμοπόλεως, με την παρουσία των αρχών και τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών, οι οποίοι καταφθάνουν απ’ όλο τον κόσμο, κατά την 27η Μαΐου, εκάστου έτους.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος προεξάρχει της πανηγύρεως του 2002

Είναι δε άξιο αναφοράς ότι κατά τα τελευταία έτη πάμπολλοι προσκυνητές, ιδίως νέοι στην ηλικία, έρχονται πεζοί από τη Χαλκίδα βασίζοντας απόσταση 50 περίπου χιλιομέτρων και πολλοί διανυκτερεύουν εντός του Ιερού Ναού προσευχόμενοι και συμμετέχοντες στην ιερά αγρυπνία και την πρώτη θεία Λειτουργία. Η εορτή αυτή επεκράτησε από τα πρώτα χρόνια της εγκαταστάσεως των Προκοπιέων στην Εύβοια, προτού ακόμη κτισθεί ο Ιερός Ναός του Οσίου. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά δημοσιεύματα: Στην τοπική εφημερίδα «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ» αγγέλεται η ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ:

Την 27ην Μαίου εορτήν του Οσίου Ιωάννου του Ομολογητού, ούτινος το σεπτόν σκήνωμα εύρηται εν τω Προκοπίω Ευβοίας (Αχμέτ – Αγά) τελείται θρησκευτική πανήγυρις χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Γρηγορίου.

Εις την εορτήν εκλήθησαν όπως παραστούν, ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και άπαντες ο λοιποί επίσημοι.

Παρακαλούνται όθεν πάντες οι φιλέορτοι, όπως τιμήσωσι την εορτήν του θαυματουργου Αγίου. Συγκοινωνία από Χαλκίδος εώς το δροσόλουστον Προκόπιον γενήσεται δι’ αυτοκινήτων. Εις τους προσκυνητάς θέλει παρασχεθή πάσα ευκολία διαμονής.

Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται το 1936 ρεπορτάζ με τον τίτλο: O ΠΛΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ TOY ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΫ ΕΝ ΠΡΟΚΟΠΙΩ ΕΥΒΟΙΛΣ.

«Μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα πηγαίας κατανύξεως και θρησκευτικής μεγαλοπρεπείας ετελέσθη την 27ην Μαΐου έν Προκοπίω (Αχμέτ-Αγά) Ευβοίας η πανήγυρις του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου, όπου σύσσωμον το Ιερόν Αυτού λείψανον.

Το γεγονός ότι χιλιάδες κόσμου παρηκολούθησαν με αγνή χριστιανική ευλάβεια την επιβλητική αυτή εκκλησιαστική εορτή αποδεικνύει πόσο είναι ζωηρό και αδιάπτωτο το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού… κόσμος πάσης τάξεως εξ όλων των μερών της Έλλάδος…παρηκολούθησε με συγκινητική πίστη την Ιεράν λιτανείαν, της οποίας προεπορεύετο ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, περιστοιχούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου κ. Βασιλείου Κωνσταντίνου και εικοσάδος κληρικών των περιφερειών των τέως Δήμων Κηρέως, Νηλέως, Αιγαίων κ.λπ. Η μαγευτική τοποθεσία με την πληθώρα των παχυσκίων πλατάνων κ.λπ. δένδρων και το μεγαλείον της φύσεως παρείχε εις τους εορταστάς την καλλιτέραν απόλαυσιν, η δε τάξις παρά την κοσμοπλημμύραν ετηρήθη, χάρις εις τον αστυνόμον κ. Δ. Χριστοδουλίδην, παραδειγματική. Σχετικάς φωτογραφίας, από την περιφοράν του αγίου λειψάνου απεστείλαμεν και εδημοσιεύθησαν εις τας αθηναϊκάς συναδέλφους… » Για χιλιάδες προσκυνητών κάνει λόγο το Μάϊο του 1954 η τοπική εφημερίδα «ΠΑΝΕYΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ» και η ίδια σε πρωτοσέλιδο εκτενές άρθρο, μας πληροφορεί πως εωρτάσθη εις Ν. Προκόπιον η μνήμη του Οσίου Ιωάννου το έτος 1969.

νέο προκόπιο λιτανεία

Ν.Προκόπιο Ευβοίας,Λιτανεία 27.5.1940(Φωτ. κ. Χρήστου Γιακομίδη)

«Με κάθε μεγαλοπρέπεια εωρτάσθη και εφέτος η εορτή του αγίου Ιωάννου του Ρώσσου εις το Νέον Προκόπιον. Χιλιάδες λαού από ολόκληρον την Ελλάδα και ιδιαιτέρως την Εύβοιαν, Θεσσαλίαν και Αττικήν-Στερεάν είχαν κατακλύσει τον Ναόν και τους γύρω χώρους από τριημέρου, διά να λάβουν μέρος εις την εορτήν και ασπασθούν το ιερόν λείψανον του Οσίου. Την παραμονήν ετελέσθη πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός… Την ημέραν της εορτής ετελέσθη Αρχιερατικόν Συλλείτουργον προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Νικοδήμου, τη συμμετοχή των Μητροπολιτών Αττικής και Μεγαρίδος κ. Νικοδήμου, Καρυστίας κ. Σεραφείμ και Χαλκίδος κ. Νικολάου. Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβασμιώτατος Μητοπολίτης κ. Σεραφείμ.Της επακολουθησάσης λιτανείας του σκηνώματος του Οσίου, εκτός των Σεβ. Μητρωπολιτών,μετέσχε δεκάς Αρχιμανδριτών και πεντηκοντάς Ιερέων.Ηκολούθησαν δε πάσαι αι αρχαί του Νομού, με επικεφαλής τον κ. Νομάρχην και τον Στρατ. Διοικητήν, τμήματα Στρατού, η φιλαρμονική Χαλκίδος και χιλιάδες λαού. Εις την πλατείαν είχε στηθή καλαίσθητος εξέδρα επί της οποίας εναπετέθη το Ιερόν Σκήνωμα, ανεπέμφθη δέησις και ωμίλησε δι’ ολίγων ο Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος. Η εορτή εφέτος παρουσίασε μίαν ιδιαιτέραν εκκλησιαστικήν πρωτοτυπίαν, η όποία ηυχαρίστησε πολύ και ωφέλησε τους προσκυνητάς. Καθ’ όλον το διάστημα της νυκτός εγένοντο ιεραί ακολουθίαι μετά συντόμου θείου κηρύγματος. Εγένοντο ειδικαί δεήσεις, υπέρ των άσθενών και ιδιαιτέρως των καρκινοπαθών, υπέρ των αποδήμων και των ναυτιλομένων, υπέρ της νεότητος και πρωινή Θεία Λειτουργία…».

Το 1979 η «ΑΛΗΘΕΙΑ» σε πρωτοσέλιδο άρθρο, κάνει λόγο για λαοθάλασσα προσκυνητών και υπολογίζει πάνω από πενήντα χιλιάδες τους προσκυνητές στη μνήμη του οσίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «…και καρφίτσα να πετάξης στους δρόμους της ωραίας κωμόπολης κάτω δεν θα πέσει, ενώ για να προσκυνήση κανείς μέσα στο Ναό το σκήνωμα του Οσίου θα πρέπει να έχει οπλισθεί με Ιώβειο υπομονή. Μόλις και μετά βίας κατώρθωναν τα όργανα τάξεως να συγκρατήσουν τους προσκυνητάς, μερικοί των οποίων έπεφταν προ του ιερού σκηνώματος, προκειμένου να περάση το ιερό σκήνωμα από πάνω τους ενώ κρουνηδόν έτρεχαν τα δάκρυα των ασθενών και των οικείων τους. Σε όλο το διάστημα της διαδρομής το σκήνωμα του Οσίου δέχεται ροδοπέταλλα με τα οποία οι Προκοπιείς το ραίνουν… ». Αυτή ή πάνδημη συμμετοχή ώθησε την Τοπική Εκκλησία να ζητήσει την καθιέρωση της πανηγύρεως ως δημοσίας τοπικής εορτής. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος Α’, με το υπ’ αριθμ. 728/30-5-1977 έγγραφο του προς το Νομάρχη Ευβοίας, ζήτησε να καθιερωθεί η εορτή αυτή ως Δημόσια Τοπική Εορτή και ο Νομάρχης κ. Θεόφραστος Πιμπλής διεβίβασε το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. 13300/22-6-1977 έγγραφο του, επικαλούμενος για την υπέρβαση των τυχόν νομικών προβλημάτων και τον ιστορικό χαρακτήρα της εορτής («ανταλλαγή πληθυσμών»).

Μια δεύτερη πανήγυρη είναι εκείνη που γίνεται με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, την τελευταία Κυριακή εκάστου Σεπτεμβρίου, στην επέτειο των εγκαινίων του Ιερού Ναού, όπου τελείται Αρχιερατική θεία Λειτουργία και λιτάνευση του ιερού Σκηνώματος πέριξ του Ιερού Ναού.