Στο Νέο Προκόπιο της Εύβοιας

Το ιερό λείψανο του αγίου μεταφέρθηκε στο Νέο Προκόπιο της Ευβοίας το 1925 και αρχικά τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό του χωρίου, τον τιμώμενο επ’ ονόματι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Από το έτος 1930, άρχισε η ανέγερση μεγαλοπρεπούς Ίερού Ναού προς τιμήν του οσίου από τις εισπράξεις του Ι. Προσκυνήματος και διάφορες δωρεές και εισφορές. Στην εφημερίδα «Η ΜΙΚΡΑΣΙΆΤΙΚΗ» δημοσιεύεται η σχετική είδηση.

AΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΑΟΥ Κατόπιν αποφάσεως της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Προκοπίου (Αχμέτ Αγά) ήρχισεν ανεγειρόμενος Ναός του Οσίου Ιωάννου του Ομολογητού, ούτινος το σεπτόν Λείψανον μετακομισθέν εκ Προκοπίου διασώζεται και πανήγυρις την 27ην Μαΐου εκάστου έτους εις μνήμην του αγίου επιτελείται. Διά την αποπεράτωσιν του Ναού η Εκκλησιαστική επιτροπή διενεργεί εράνους τη αδεία της Μητροπόλεως και της Νομαρχίας Ευβοίας.

Με φροντίδα του Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγορίου και με άοκνες προσπάθειες της εκκλησιαστικής επιτροπής αποπερατώθηκε ο περικαλλής ως άνω Ιερός Ναός το 1951 και το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε εκεί. Πλησίον του Ι. Ναού κτίσθηκε ξενώνας, κατά το πρότυπο του υπάρχοντος στο Προκόπιο της Καππαδοκίας, για τη διαμονή των ευλαβών προσκυνητών. Ο Ιερός αυτός Ναός εγκαινιάσθηκε από το Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο (1Ί975), την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 1969. Σχετική αγγελία ευρίσκεται στην εφημερίδα «ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΗΡΥΞ»:

Όσιος Ιωάννης ο ΡώσοςΌσιος Ιωάννης Ρώσος

Ο Ιερός Ναός του Οσίου Ιωάννη Ρώσου όταν κατασκευάσθηκε και σήμερα

Θρησκευτική Εορτή εις Προκόπιον

Την Κυριακήν 21ην τρ. μ. θα τελεσθούν με επιβλητικήν θρησκευτικήν μεγαλοπρέπειαν εν Προκοπίω Ευβοίας, τα εγκαίνια του Ι.Ναού Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου,υπό πλήθους κληρικών της Ι.Μητροπόλεως.

Το σχετικό χρονικό ευρίσκεται καταγεγραμμένο στον κώδικα των εγκαινίων των Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, από τον τελέσαντα Μητροπολίτη «Έν Προκοπίω Ευβοίας σήμερον την 21ην Σεπτεμβρίου 1969, έχων συλλειτουργούς τους Πανοσ. ‘Αρχιμ. Πολύκαρπον Χρυσικόν-Πρωτοσύγκελλον,Βασίλειον Οικονόμου Ιεροκήρυκα, Ειρηναίον Γεωργιάδη-Ιεροκήρυκα, Νεκτάριον Τσούβαλη-υπεύθυνον επί των εγκαινίων, Κωνσταντίνον Χάρην -Ιεροκήρυκα Ι. Μητροπόλεως Καρυστίας, τους ευλαβ. Ιερείς Ιωάννην Βερνέζον, ‘Αριστ. Καραγιάννην, Μιλτ. Φράγκον, Θεόδ. Θεοδοσίου και Γεώργιον Κορδώνη, θεία συνάρσει, ετέλεσα τα εγκαίνια, συνωδά τοις θείοις και Ιεροίς Κανόσι της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, του εν τω ως άνω ειρημένω χωρίω νεοδμήτου προσκυνηματικού Ιερού Ναού, επ’ ονόματι Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, τη αιτήσει του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η όλη τελετή μετεδόθη διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών και ενεποίησεν εντύπωσιν εις τους ακροατάς, πολλοί των οποίων δεν είχον παρακολουθήσει ταύτην. Κατά το διάστημα της τριπλής λιτανείας πέριξ του Ι. Ναού μετεδίδετο κείμενον σχετικόν με την τελετήν, διά το οποίου κατετοπίζετο ο ακροατής και εκαλύπτετο ο κενός χρόνος της επανακάμψεώς μας προ του μικροφώνου του Ραδιοφωνικού Σταθμού. Προσήλθε πλήθος κόσμου. Η τελετή εμαγνητοφωνήθη και εκρατήθη εις το αρχείον του Ι. Ναού».

Ο Χαλκίδος Νικόλαος

Στην Κεντρική Αγία Τράπεζα και τις δύο άλλες των παρεκκλησίων τοποθετήθηκαν -ως φυτόν- ιερά λείψανα του Οσ. Ιωάννου, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής και Νεομαρτύρων Αγίων. Στον Ι. Ναό προ ετών και επί αρχιερατείας του κ. Χρυσοστόμου (Βέργη) προστέθηκε πρόναος, ενώ άρχισε και η αγιογράφησή του. Όπισθεν του Ιερού Βήματος του Ι. Ναού υπάρχει προτομή, προς τιμήν του Χ’Παύλου Π. Μελιτόπουλου, στην οποία αναγράφεται:

Χ’ Παύλος Π. Μελιτόπουλος
1884 ΠΡΟΚΟΠΙΟΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
1969 ΠΡΟΚΟΠΙΟΝ ΕΥΒΟΙΑΣ