Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε και την επάξια εκλογή του εκ Χαλκίδος καταγομένου, προερχομένου και εις αυτήν άχρι τούδε διαμένοντος, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου, εις Μητροπολίτην της συμβασιλευούσης πόλεως Θεσσαλονίκης. Το γεγονός περιποιεί δι’ ημάς ιδιαιτέρα τιμή, χαρά, συγκίνηση και αγαλλίαση.

Ταύτα αγγέλοντες, συγχαίρουμε με το χριστεπώνυμο πλήρωμα και παρακαλούμε την δικαιολογημένη χαρά μας να την συνοδεύσουμε με την προσευχή, ώστε ο Θεός να χαρίζη στους προαχθέντας κληρικούς μας την ψυχική και σωματική υγεία, σοφία και δύναμη, ώστε να συνεχίσουν με τον ίδιο, και ακόμη περισσότερο, ζήλο, τη λατρεία του Θεού και την υπηρεσία των ανθρώπων, που Εκείνος τους εμπιστεύεται μέσα από τις νέες τους θέσεις, μέσα από τα νέα τους αξιώματα, τα οποία στο εκκλησιαστικό ήθος θεωρούνται και είναι ευκαιρίες για περισσότερη διακονία και υπηρεσία των ανθρώπων.